Tempeltje en Dolk

Het tempeltje van Barger-Oosterveld is een tempel uit omstreeks 1250 v.Chr. die een rol heeft gespeeld bij rituelen in het veen. In maart 1957 werden de restanten ervan gevonden even ten noorden van de Splitting en even ten oosten van de Sint Gerardusstraat. In de buurt van de tempel werd ook een veenweg gevonden. Het bouwwerk van 2x2 meter bestond uit acht eikenhouten palen die geplaatst waren op brede planken. Bovenop de palen lagen bovenliggers met hoornvormige uiteinden. Het geheel is omgeven door stenen. In het midden staan vier boomstammen waarop waarschijnlijk een plank heeft gelegen waarop geofferd kon worden.

De dolk van Barger-Oosterveld is een prehistorische dolk van 15,5 cm met een lemmet van brons en een handvat van hoorn die in 1953 in Barger-Oosterveld in het veen werd gevonden. De dolk is afkomstig uit de Midden-Europese Únětice-cultuur en is waarschijnlijk geïmporteerd door mensen van de lokale trechterbekercultuur. Het handvat is versierd met tinnen nageltjes. Het moet destijds van grote waarde zijn geweest. De dolk is te bezichtigen in het Drents Museum.