De planning van de sporthal in Barger-Oosterveld kunt u hier vinden.

Rooster augustus 2020.pdf


SPORTHAL MEERDIJK BARGER-OOSTERVELD
Barger-Oosterveld heeft een bloeiende sportcultuur. In het verleden was er een duidelijk behoefte aan een eigen sporthal in het dorp. Sporten gebeurde toen in een oude gymzaal aan de Barnar en de handballers hadden Bargeres als uitvalsbasis. Om ervoor te zorgen dat in het dorp een sporthal zou komen is 1990 de Stichting Sporthal opgericht. Na verschillende jaren van lobbyen en actievoeren was de bouw van de Zuid-tribune van de BVO Emmen een uitgelezen mogelijkheid om dit te realiseren. Met gezamenlijk inspanning is onder de Zuid-tribune een schitterende sporthal neergezet met faciliteiten voor alle zaalsporten. De vaste gebruikers zijn de zaalverenigingen uit Barger-Oosterveld. Maar niet alleen de verenigingen uit het dorp, ook particulieren zijn van harte welkom om gebruik te maken van de sporthal.

De tarieven en de voorwaarden zijn afgestemd met de gemeente Emmen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Harry Wegkamp: Harry.Wegkamp@zehndergroup.com


SPORTHAL MEERDIJK

Velodrome 3, 7825 SH EMMEN
Tel: 0591-621421     Tel: kantine 0591-622772

STICHTING SPORTHAL BARGER-OOSTERVELD
Postbus 2255, 7801 CG EMMEN
Inschrijfnummer KvK 41019296
SNS RegioBank 9698.93.035
ING BANK 3077179

Voorzitter
Rein Boers, De Bargies 16, 7826 HX EMMEN, tel. 622435
rein.boers@home.nl

Secretaris
Herrald van der Helm, Sint Gerardusstraat 100, 7826 CH EMMEN, tel. 880175
herrald@online.nl

Penningmeester
Robert Wijnands, De Traden 26, 7826 HE EMMEN, 06-42236510
robert.wijnands@live.nl

Bestuursleden
Anton Wegkamp, Bargerweg 77, 7826 BR EMMEN, tel. 620184
antonwegkamp@hotmail.com
Albertje Pruim, De Traden 142, 7826 HK EMMEN, tel. 627852
48a.g.b.pruim-smit@ziggo.nl

Roosterplanner
Harry Wegkamp, Harry.Wegkamp@zehndergroup.com

Onderhoud
Anton Wegkamp, Bargerweg 77, 7826 BR EMMEN, 620184, antonwegkamp@hotmail.com

Beheer
Winnie Hummel, Laan van het Kinholt 519, 7823 GM EMMEN, 06-41715545

Rooster sporthal online: https://www.barger-oosterveld.nl/sporthal-meerdijk/