Aangezien deze week de sporthal weer geopend is voor “normaal” gebruik, wil ik nog even een aantal huishoudelijke mededelingen meegeven m.b.t. het correct gebruik van de hal ivm Corona.

Hieronder een lijstje met aandachtspunten die opgevolgd dienen te worden.

Vooraf: Denk om de 1,5 meter en de hygiëne maatregelen bij het betreden van de hal en als je klachten hebt die kunnen wijzen op Corona blijf je thuis

Er mag door iedereen op de gereserveerde tijden gebruik gemaakt worden van de sporthal onder de volgende aanvullende voorwaarden:

 1. De sportaanbieder (huurder) is verantwoordelijk voor de uitvoering , borging en controle op de maatregelen conform richtlijnen RIVM en protocol NOC/NSF  COVDID-19.
 2. Vooraf komt er een melding wie in de Hal, vanuit de huurder, hiervoor verantwoordelijk is,  en er op toeziet dat iedereen zich houdt aan de regels.
 3. Er dient vanuit alle huurders een bevestigingsmail richting het volgende adres gestuurd te worden: rein.boers@home.nl
 4. Vooraf zijn de sporters geïnformeerd over de getroffen maatregelen m.b.t. de COVID-19 richtlijnen en onderstaande voorwaarden
 5. Alleen de sporters en begeleiders hebben toegang tot de sporthal met uitzondering van wedstrijdsport. Er zijn tijdens wedstrijden maximaal 64 toeschouwers toegestaan in de hal (4 per tribunesectie. Waar men niet mag zitten is d.m.v. tape aangegeven).
 6. Maximaal 6 sporters in de kleedkamers
 7. Maximaal 3 sporters onder de douche
 8. Kleding en schoenen opruimen in de tas (niet ophangen aan de kledinghaken)
 9. 1 richtingsverkeer zoveel mogelijk toepassen bij het binnenkomen van de hal
 10. Na het sporten kleedkamers schoon achter laten. Klinken enz. ontsmetten
 11. Na het sporten de gebruikte attributen schoonmaken (huurder dient zelf voor de juiste ontsmettingsmiddelen te zorgen)

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om contact op te nemen met ondergetekende. Hopelijk kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat we veilig gebruik kunnen blijven maken van onze mooie sporthal.

Met sportieve groet,
Harry Wegkamp

De planning van de sporthal in Barger-Oosterveld kunt u hier vinden.

Rooster november 2020.pdf

SPORTHAL MEERDIJK BARGER-OOSTERVELD
Barger-Oosterveld heeft een bloeiende sportcultuur. In het verleden was er een duidelijk behoefte aan een eigen sporthal in het dorp. Sporten gebeurde toen in een oude gymzaal aan de Barnar en de handballers hadden Bargeres als uitvalsbasis. Om ervoor te zorgen dat in het dorp een sporthal zou komen is 1990 de Stichting Sporthal opgericht. Na verschillende jaren van lobbyen en actievoeren was de bouw van de Zuid-tribune van de BVO Emmen een uitgelezen mogelijkheid om dit te realiseren. Met gezamenlijk inspanning is onder de Zuid-tribune een schitterende sporthal neergezet met faciliteiten voor alle zaalsporten. De vaste gebruikers zijn de zaalverenigingen uit Barger-Oosterveld. Maar niet alleen de verenigingen uit het dorp, ook particulieren zijn van harte welkom om gebruik te maken van de sporthal.

De tarieven en de voorwaarden zijn afgestemd met de gemeente Emmen.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Harry Wegkamp: Harry.Wegkamp@zehndergroup.com

SPORTHAL MEERDIJK

Velodrome 3, 7825 SH EMMEN
Tel: 0591-621421     Tel: kantine 0591-622772

STICHTING SPORTHAL BARGER-OOSTERVELD
Postbus 2255, 7801 CG EMMEN
Inschrijfnummer KvK 41019296
SNS RegioBank 9698.93.035
ING BANK 3077179

Voorzitter
Rein Boers, De Bargies 16, 7826 HX EMMEN, tel. 622435
rein.boers@home.nl

Secretaris
Herrald van der Helm, Sint Gerardusstraat 100, 7826 CH EMMEN, tel. 880175
herrald@online.nl

Penningmeester
Robert Wijnands, De Traden 26, 7826 HE EMMEN, 06-42236510
robert.wijnands@live.nl

Bestuursleden
Anton Wegkamp, Dagpauwoog 2a, 7826 GD EMMEN, tel. 620184 
antonwegkamp@hotmail.com
Albertje Pruim, De Traden 142, 7826 HK EMMEN, tel. 627852
48a.g.b.pruim-smit@ziggo.nl

Roosterplanner
Harry Wegkamp, Harry.Wegkamp@zehndergroup.com

Onderhoud
Anton Wegkamp, Dagpauwoog 2a, 7826 GD Emmen, tel. 620184
antonwegkamp@hotmail.com

Beheer
Winnie Hummel, Laan van het Kinholt 519, 7823 GM EMMEN, 06-41715545

Rooster sporthal online: https://www.barger-oosterveld.nl/sporthal-meerdijk/