Dorpskrant

 

De dorpskrant is een uitgave van Stichting Sociaal Cultureel Werk en verschijnt 6 keer per jaar: in februari, april, juni/juli, september, november en december (telkens de laatste week van de maand, in december vlak voor de Kerst).

Heeft u kopij voor de volgende dorpskrant? We ontvangen de kopij het liefst via mail: dorpskrant.bo@gmail.com. 

De eerstvolgende Dorpskrant verschijnt tussen 31 maart en 9 april, net voor Pasen.
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 13 maart 2023.
 

Februari 2023

December 2022
November 2022

September 2022
Juni 2022
April 2022
Februari 2022

December 2021
November 2021 
September 2021
Juni 2021
April 2021

Februari 2021
 

(Om de dorpskrant te openen heeft u Acrobat Reader nodig, download deze hier).
De redactie is altijd op zoek naar leuke, interessante of belangrijke informatie! 

De redactie bestaat uit: 
Lizette Zwart, Antje Nijp, Sophie Goeree en Guusje Sijbom.

Bezorging: fam. Visser
 
 

Redactie-adres:
De Barnstee
Barnar 5
7826 EP Barger-Oosterveld
Emmen
Tel: 0591-624599
dorpskrant.bo@gmail.com