Dorpskrant

 

De dorpskrant is een uitgave van Stichting Sociaal Cultureel Werk en verschijnt dit jaar 5 keer: in februari, april, juni/juli, september en december (telkens de laatste week van de maand, in december vlak voor de Kerst).

Heeft u kopij voor de volgende dorpskrant? Wilt u dit dan voor 26 augustus inleveren? We ontvangen de kopij het liefst via mail: dorpskrant.bo@gmail.com.
 

Juli 2024
April 2024
Februari 2024

 

December 2023
September 2023
Juni 2023
April 2023
Februari 2023

 

December 2022
November 2022

September 2022
Juni 2022
April 2022
Februari 2022

 

(Om de dorpskrant te openen heeft u Acrobat Reader nodig, download deze hier).
De redactie is altijd op zoek naar leuke, interessante of belangrijke informatie! 

De redactie bestaat uit: 
Lizette Zwart, Sophie Goeree, Gerben Tempel en Guusje Sijbom.

Redactie-adres:
De Barnstee
Barnar 5
7826 EP Barger-Oosterveld
Emmen
Tel: 0591-624599
dorpskrant.bo@gmail.com