Dorpskrant

 

De dorpskrant is een uitgave van Stichting Sociaal Cultureel Werk en verschijnt 6 keer per jaar: in februari, april, juni/juli, september, november en december (telkens de laatste week van de maand, in december vlak voor de Kerst).

Heeft u kopij voor de volgende dorpskrant? De volgende Dorpskrant verschijnt tussen 5 en 14 november. 
We ontvangen uw kopij graag uiterlijk 11 oktober 2021. We ontvangen de kopij het liefst via mail: dorpskrant.bo@gmail.com. 

 

September 2021
Juni 2021
April 2021

Februari 2021

November 2020
September 2020
Juni 2020
April 2020
Februari 2020

December 2019
November 2019
September 2019
Juni 2019
April 2019
Februari 2019

 

(om de dorpskrant te openen heeft u Acrobat Reader nodig, download deze hier).

De redactie is altijd op zoek naar leuke, interessante of belangrijke informatie! 
 

De redactie bestaat uit: Lizette Zwart-Wehkamp, Antje Nijp-Zijlvaart, Sophie Goeree en Guusje Sijbom.

Bezorging: fam. Visser
 
 

Redactie-adres:
De Barnstee
Barnar 5
7826 EP Barger-Oosterveld
Emmen
Tel: 0591-624599
dorpskrant.bo@gmail.com