Dorpskrant

 

De dorpskrant is een uitgave van Stichting Sociaal Cultureel Werk en verschijnt 6 keer per jaar: in februari, april, juni/juli, september, november en december (telkens de laatste week van de maand, in december vlak voor de Kerst).

Heeft u kopij voor de volgende dorpskrant? We ontvangen de kopij het liefst via mail: dorpskrant.bo@gmail.com. 

De volgende Dorpskrant is een kerst-editie en verschijnt in de week voor Kerst.
Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk op 21 november 2022.

November 2022
September 2022
Juni 2022
April 2022

Februari 2022

December 2021
November 2021 
September 2021
Juni 2021
April 2021

Februari 2021
 

(Om de dorpskrant te openen heeft u Acrobat Reader nodig, download deze hier).
De redactie is altijd op zoek naar leuke, interessante of belangrijke informatie! 

De redactie bestaat uit: 
Lizette Zwart, Antje Nijp, Sophie Goeree en Guusje Sijbom.

Bezorging: fam. Visser
 
 

Redactie-adres:
De Barnstee
Barnar 5
7826 EP Barger-Oosterveld
Emmen
Tel: 0591-624599
dorpskrant.bo@gmail.com