RK Gerardus Majella Kerk

Parochiebestuur

Het parochiebestuur vormt het dagelijks bestuur van de parochie. De Gerardus Majella valt als locatie samen met de Locaties Fransiscus de H.Paulus en de O.L.V. Onbevlekt ontvangen onder de Goede Herder Parochie. De leden van het parochiebestuur worden door de bisschop benoemd voor een periode van vier jaar. Zij kunnen herbenoemd worden. Uit hoofde van zijn functie is de pastor voorzitter van het parochiebestuur. Onder de verant-woordelijkheid van het parochiebestuur/locatieraad  vallen: financiën, ledenadministratie, kerkhoftarieven, urnenmuur, parochie-eigendommen en alle algemene en/of niet genoemde aandachtspunten.

De Locatieraad bestaat uit:

Voorzitter: A. Buter

Vicevoorzitter: Gerrie Hogelink

Secretaresse: Yvonne Heijne

Penningmeester: Siny Jansen

Ledenadministratie: Erik Euwema

Gebouwen: Ruud Feringa


Secretariaat Gerardus Majella
Het parochiesecretariaat is voor de parochie het aanspreekpunt. Men kan er terecht voor informatie, boodschappen doorgeven, afspraken maken voor het parochiehuis enz. De werkgroepen kunnen hier terecht voor kopieën, stencilwerk en eventuele bestellingen van materialen. Het parochiesecretariaat is geopend op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Telefonisch is het secretariaat te bereiken op nummer 0591 - 622404. Contactpersonen: Yvonne Heijne en Siny Jansen.


Mailen kan naar stgerardus@hetnet.nl

https://www.rkemmen-erica.nl/