Seniorenvereniging Barger-Oosterveld e.o.

Wat doet de Seniorenvereniging voor hun leden?

Maandagmiddag: Kaarten
Dinsdagmiddag: Biljarten
Woensdagmiddag: Kaarten
Donderdagmiddag: Biljarten
Donderdagmiddag: Sjoelen

Iedere 3e donderdag van de maand: Bingo!
Als er een bingomiddag is, is er geen sjoelen.
Alle activiteiten beginnen om 13.30 uur in de Barnstee.
Het biljarten begint om 13.00 uur.

Informatie via het secretariaat : secretariaat.sbo@ziggo.nl