Seniorenvereniging Barger-Oosterveld e.o.

De nieuwe seniorenvereniging zal per 1 januari 2016 officieel van start gaan.

Wat doet de Seniorenvereniging voor hun leden?

Maandagmiddag: Kaarten
Dinsdagmiddag: Sjoelen en Biljarten
Woensdagmiddag: Kaarten
Donderdagmiddag: Biljarten
Iedere 3e donderdag van de maand: Bingo!
Alle activiteiten beginnen om 13.30 uur in de Barnstee.

Informatie via het secretariaat : an.nijp@home.nl

Aanmelden via de ledenadministratie : henkzwart@ziggo.nl