Sandie de Leeuw 12,5 jaar voorzitster bij de Zonnebloem

Vanmiddag, tijdens de picknick / barbeque, werd voorzitster Sandie de Leeuw in het zonnetje gezet omdat ze 15 jaar vrijwilligster is bij de afdeling Barger-Oosterveld van de Zonnebloem en van die 15 jaar is ze 12,5 jaar voorzitster.

Totaal verrast kwam Sandie naar voren om van ex-bestuurslid Gerard Franken een Zonnebloem-speldje en een bijbehorende oorkonde in ontvangst te nemen. Gerard refereerde nog even aan de beginperiode van de Zonnebloem, 45 jaar geleden. Ooit in het klein begonnen op een zoldertje, wat al snel te klein was. De afdeling groeide snel en ze hadden vrijwilligers nodig. Toen hiervoor geen animo was, heeft Sandie besloten om een oproep in de lokale kranten te zetten. Dat had wel succes.

Na het opspelden van het Zonnebloem-speldje kreeg Sandie uit handen van secretaresse Tilly Mangnus een mooi beeldje en een mooi boeket bloemen.

Sandie sprak nog even een woord van dank uit aan de organisatie en zei dat het goed ging met de afdeling Barger-Oosterveld. Maar ze blijven wel afhankelijk van donaties en de giften van de inwoners in ons dorp.

Meer foto's van deze middag staan in het fotoalbum van deze website.