Reconstructie Barger-Oosterveld van start

Hemmen BV Aanneming/Wegenbouw is eind februari gestart met de werkzaamheden voor het project Reconstructie Barger-Oosterveld in Emmen. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd, waarna in maart het "echte werk" is begonnen.

Het project behelst de vervanging de waterleidingen, gasleidingen, en daar waar nodig vervanging van het rioolstelsel, waarbij ca. 6 km nieuwe hoofdriolering wordt aangelegd. Tevens worden alle aanliggende panden afgekoppeld, zodat een gescheiden rioolsysteem ontstaat. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd aan de (Verlengde) Splitting, Barnar, Bargerweg en St. Gerardusstraat.

Naar verwachting worden alle werkzaamheden in 2012 afgerond, zodat Barger-Oosterveld aan het eind van dit jaar kan genieten van haar nieuwe centrum.