Bericht van de redactie van de Dorpskrant

Bericht van de redactie van de Dorpskrant

De Dorpskrant wordt normaal gesproken in elkaar gezet door een groep geweldige mensen van de dagbesteding van de Trans. Helaas liggen de activiteiten ook hier ivm Corona stil.  De Dorpskrant elders laten drukken is helaas te kostbaar. 

We hebben daarom besloten om de Dorpskrant in beperkte oplage te laten printen; deze wordt de komende week alléén bezorgd bij de ouderen in ons dorp. We doen dit in overleg met de Zonnebloem, de SBO en de werkgroep Zieken en Ouderen (kerk). 

Alle andere Barger-Oostervelders kunnen hier de Dorpskrant online lezen! 
Hopelijk kunnen we de krant van eind juni weer 'ouderwets' bij alle Barger-Oostervelders bezorgen! 

De volgende Dorpskrant verschijnt tussen 20 en 28 juni. Wij ontvangen uw kopij graag uiterlijk 25 mei 2020
We ontvangen de kopij het liefst via mail: dorpskrant.bo@gmail.com. 
Let op: Omdat de Barnstee momenteel gesloten, is mag u uw kopij ook in de brievenbus doen bij: Willem Grolstraat 120 of bij: St. Gerardusstraat 116.