Beloning Ideeën

-26 november 2008-
De gemeente Emmen heeft van het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie € 300.000 ontvangen. Het ministerie wil dat bewoners zelf aan de slag gaan in hun wijk of dorp en heeft geld daarvoor beschikbaar gesteld. Het geld is verdeeld over de dorpen en de wijken, dus ook voor Barger-Oosterveld is een bedrag beschikbaar.

                                                               

Heeft u een idee voor uw buurt? Zoals bv. het organiseren van een toernooi, een mooie plantenbak in de buurt , aanleg van een parkeerplaats of...?  Vul dan een ideekaart in. Vanaf 1 december 2008 t/m 31 maart 2009 kunt u ideeën inleveren. Ideeën worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst dus wees er snel bij.

De Ideekaarten zijn vanaf half november verkrijgbaar bij Plaatselijk Belang, bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen of via www.emmen.nl.

Eigenlijk zijn alle ideeën goed, zolang ze maar zorgen voor verbetering van uw buurt. Kijk voor de spelregel vanaf half november op www.emmen.nl of vraag het Plaatselijk Belang. Als u een idee heeft ingeleverd nemen ze binnen 4 weken contact met u op.