Sporthal MEERDIJK Barger-Oosterveld

Barger-Oosterveld heeft een bloeiende sportcultuur. In het verleden was er een duidelijk behoefte aan een eigen sporthal in het dorp. Sporten gebeurde toen in een oude gymzaal aan de Barnar en de handballers hadden Bargeres als uitvalsbasis. Om ervoor te zorgen dat in het dorp een sporthal zou komen is 1990 de Stichting Sporthal opgericht. Na verschillende jaren van lobbyen en actievoeren was de bouw van de Zuid-tribune van de BVO Emmen een uitgelezen mogelijkheid om dit te realiseren. Met gezamenlijk inspanning is onder de Zuid-tribune een schitterende sporthal neergezet met faciliteiten voor alle zaalsporten. De vaste gebruikers zijn de zaalverenigingen uit Barger-Oosterveld. Maar niet alleen de verenigingen uit het dorp, ook particulieren zijn van harte welkom om gebruik te maken van de sporthal.

De tarieven en de voorwaarden zijn afgestemd met de gemeente Emmen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze secretaris, hij is bereikbaar via mail:

De planning van sporthal Barger-Oosterveld kunt u hier vinden.

Rooster juni 2018

Rooster juli 2018

Rooster juli 2018 v2SPORTHAL MEERDIJK

Velodrome 3, 7825 SH EMMEN

Tel.: 0591-621421        Tel.: kantine 0591-622772

 

STICHTING SPORTHAL BARGER-OOSTERVELD

Postbus 2255, 7801 CG EMMEN

Inschrijfnummer KvK 41019296

SNS RegioBank 9698.93.035

ING BANK 3077179

 

Voorzitter

Rein Boers, De Bargies 16, 7826 HX EMMEN, tel. 622435, Rein.boers@home.nl

 

Secretaris

Herrald van der Helm, Sint Gerardusstraat 100, 7826 CH EMMEN, tel. 880175, Herrald@online.nl

 

Penningmeester

Robert Wijnands, De Traden 26, 7826 HE EMMEN, 06-42236510, Robert.wijnands@live.nl

 

Bestuursleden

Anton Wegkamp, Bargerweg 77, 7826 BR EMMEN, tel. 620184, antonwegkamp@hotmail.com

Albertje Pruim, De Traden 142, 7826 HK EMMEN, tel. 627852, 48a.g.b.pruim-smit@ziggo.nl

 

Verhuur

Martin Kip, Iemenkorf 9, 7828 EB EMMEN, tel. 627833, martin@bamk.nl

 

Onderhoud

Anton Wegkamp, Bargerweg 77, 7826 BR EMMEN, 0591-620184, antonwegkamp@hotmail.com

 

Beheer

Winnie Hummel, Laan van het Kinholt 519, 7823 GM EMMEN, 06-41715545

 

Rooster sporthal online: http://www.barger-oosterveld.nl/sporthal-meerdijk/