Dorpskrant

De dorpskrant is een uitgave van Stichting Sociaal Cultureel Werk en verschijnt 6 keer per jaar: in februari, april, juni/juli, september, november en december (telkens de laatste week van de maand, in december vlak voor de Kerst).

Heeft u kopij voor de volgende dorpskrant?

De eerstvolgende Dorpskrant verschijnt tussen 17 en 25 februari. Lever uw kopij s.v.p. uiterlijk 29 januari in, het liefst per email naar dorpskrant.bo@gmail.com. Handgeschreven mag ook, u kunt het dan inleveren bij de Barnstee.

December 2017

November 2017

September 2017

Juli 2017

April 2017

Februari 2017

December 2016


(om de dorpskrant te openen heeft u Acrobat Reader nodig, download deze hier).

De redactie is altijd op zoek naar leuke, interessante of belangrijke informatie! 

De redactie bestaat uit: Lizette Zwart-Wehkamp en Antje Nijp-Zijlvaart.

Bezorging: de familie Müter

Redactie-adres:
De Barnstee
Barnar 5
7826 EP Barger-Oosterveld
Emmen
Tel: 0591-624599
dorpskrant.bo@planet.nl