Dorpskrant

 

De dorpskrant is een uitgave van Stichting Sociaal Cultureel Werk en verschijnt 6 keer per jaar: in februari, april, juni/juli, september, november en december (telkens de laatste week van de maand, in december vlak voor de Kerst).

Heeft u kopij voor de volgende dorpskrant?

De eerstvolgende Dorpskrant verschijnt tussen 7 en 14 en juli. Lever uw kopij s.v.p. uiterlijk 18 juni in, het liefst per email naar dorpskrant.bo@gmail.com. Handgeschreven mag ook, u kunt het dan inleveren bij de Barnstee.

April 2018
Februari 2018
December 2017
November 2017
September 2017
Juli 2017
April 2017
Februari 2017

(om de dorpskrant te openen heeft u Acrobat Reader nodig, download deze hier).

De redactie is altijd op zoek naar leuke, interessante of belangrijke informatie! 
 

De redactie bestaat uit: Lizette Zwart-Wehkamp, Antje Nijp-Zijlvaart en Guusje Sijbom.

Bezorging: Mats Wesseling
 

Redactie-adres:
De Barnstee
Barnar 5
7826 EP Barger-Oosterveld
Emmen
Tel: 0591-624599
dorpskrant.bo@planet.nl