Dorpskrant

De dorpskrant is een uitgave van Stichting Sociaal Cultureel Werk en verschijnt 6 keer per jaar: in februari, april, juni/juli, september, november en december (telkens de laatste week van de maand, in december vlak voor de Kerst).

Heeft u kopij voor de volgende dorpskrant?

De eerstvolgende Dorpskrant verschijnt tussen 16 en 23 november. Lever uw kopij s.v.p. uiterlijk 30 oktober in, het liefst per email naar dorpskrant.bo@gmail.com. Handgeschreven mag ook, u kunt het dan inleveren bij de Barnstee.

September 2017

Juli 2017

April 2017

Februari 2017

December 2016

September 2016

Juli 2016

April 2016

Februari 2016


(om de dorpskrant te openen heeft u Acrobat Reader nodig, download deze hier).

De redactie is altijd op zoek naar leuke, interessante of belangrijke informatie! 

De redactie bestaat uit: Lizette Zwart-Wehkamp en Antje Nijp-Zijlvaart.

Bezorging: de familie Müter

Redactie-adres:
De Barnstee
Barnar 5
7826 EP Barger-Oosterveld
Emmen
Tel: 0591-624599
dorpskrant.bo@planet.nl