Bericht van EOP Barger-Oosterveld

25-08-2021 23:55

Zoals jullie wellicht bekend, zijn er ontwikkelingen gaande op het terrein van de voormalige ontzwavelingsfabriek. Een consortium van bedrijven, de gem.  Emmen en de prov. Drenthe zijn hier bezig met de ontwikkeling van een zogenaamde Energiehub genaamd GZI Next.

Dit bestaat uit een zonnepark, de nieuwbouw van een biovergister en een waterstoffabriek. Hoewel wij niet direct tegen deze initiatieven zijn, hebben wij toch zorgen over sommige zaken. Wij hebben dan ook onze krachten gebundeld met Nieuw Dordrecht en Oranjedorp om deze zaken onder de aandacht te brengen, en om hierover tot goeie afspraken te komen met alle partijen. Ons eerstvolgende overleg met de gemeente Emmen en betrokken bedrijven staat gepland eind augustus. Ook zullen er info-avonden georganiseerd worden waar de bewoners met hun vragen terecht kunnen. Hierover houden we u uiteraard op de hoogte.

Plaatselijk belang BO-Veld is echter van mening dat de informatie over GZI-Next op dit moment summier is en vindt dat de inwoners van BO-Veld ook nú geinformeerd moeten worden. Dit ook naar aanleiding van opmerkingen en vragen van diverse inwoners. Het standpunt van EOP Barger-Oosterveld is eenvoudig: Wij willen op geen enkele manier overlast ervaren van activiteiten op het voormalige GZI-terrein. Dit hebben wij ook bij alle betrokken partijen aangegeven. Onze grootste zorg is evt. stankoverlast, maar ook de evt. gevaren die een dergelijke installatie met zich meebrengt. Wij liggen immers letterlijk en figuurlijk onder de rook van…..

Er is o.a. een biovergistingsinstallatie gepland met een capaciteit van 500000 tot 700000 ton per jaar. Dit is een enorme installatie!!
Er wordt op dit moment gewerkt aan een "artist impression" vanuit het gezichtsveld van Barger-Oosterveld. Zodra deze gereed is gaan wij die uiteraard  met u delen.

Enkele getallen/weetjes (zoals op dit moment bekend):

* Er is een zonnepark gerealiseerd met ca. 28.500 zonnepanelen met een vermogen van 12 megawatt. Dit park kan een hoeveelheid elektriciteit leveren die gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ca. 4.000 Nederlandse huishoudens.

*  In de biovergister wordt naar schatting tussen de 30 en 40 miljoen m3 groen gas op jaarbasis geproduceerd. Hiervoor is tussen de 500.000 - 700.000 ton mest en biomassa nodig  op jaarbasis.

*  Voor de aanvoer van deze biomassa zijn zo'n 70 tot 100 vrachtbewegingen per dag nodig.

*  Uitgangspunt is dat de vrachtwagens die mest/biomassa brengen, digestaat (restproduct) mee terugnemen, om extra vrachtbewegingen te voorkomen.

*  Werkgelegenheid: 10-15 directe banen, 20-30 indirecte banen.

* Er wordt gewerkt aan de eerste waterstofontwikkeling in de regio Met de leiding kunnen grote hoeveelheden waterstof worden getransporteerd voor de energievoorziening aan de industrie in de regio en voor mobiliteit.
Op termijn wellicht ook voor woningen, afhankelijk van de technische ontwikkelingen op dit vlak.

Nu al meer weten??  Op onderstaande links vindt u allerlei informatie m.b.t. GZI-Next:

www.gzinext.nl

www.nam.nl/gas-en-oliewinning/locaties-en-activiteiten/gzinext.html

 

Terug