Barger-Oosterveld, 'van Barnar tot Barnar'

17-10-2020 09:37

Johnny Ameln en Cor Siekman publiceren in november hun nieuwe boek, Barger-Oosterveld van Barnar tot Barnar.

De twee schreven eerder een boek over de geschiedenis van de katholieke Gerardus Majellakerk in Barger-Oosterveld. In hun tweede werk pakken Ameln en Siekman het grootser aan en richtten zij zich op de ontstaansgeschiedenis van het dorp Barger-Oosterveld. Het boek behandelt de eerste honderd jaren van het dorp, wat grofweg van 1850 tot en met 1950 is.

De auteurs spreken over ‘een eeuw waarin het welvaren van de inwoners op en neer ging onder invloed van de opkomst en neergang van de veenindustrie, de economische crisis en de Tweede Wereldoorlog.’

Om de geschiedenis van het dorp uit te leggen, wordt veel gebruik gemaakt van afbeeldingen en geografische kaarten. Meer informatie is beschikbaar via https://boek-barger-oosterveld.nl

               

De hoofdstukken in dit boek beschrijven de geschiedenis in chronologische volgorde. In elk gedeelte wordt de hoofdtekst aangevuld met korte stukjes over specifieke onderwerpen uit de besproken periode.  Deze zogenoemde ‘kaderverhalen’ zijn gemarkeerd met een gele ondergrondkleur. Ter nadere oriëntatie is vóór in het boek een overzichtskaart van Zuidoost-Drenthe opgenomen en is op verschillende andere plattegronden steeds de locatie van het dorp aangegeven.

De vele afbeeldingen en geografische kaarten die de tekst ondersteunen, maken deze uitgave extra aantrekkelijk om van voor naar achteren (of andersom) door te bladeren. Niet alleen voor de geboren Oostervelder, maar voor eenieder die belangstelling heeft voor de regionale geschiedenis van Zuidoost-Drenthe. Een prachtig boek, een waardevol werk.

‘Veul lees- en veural veul kiekvreugde!’


 

 

 

Terug