Gerardus Majella Bedevaart

Op zondag 26 juni aanstaande vindt weer de  jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart plaats in Brger-Oosterveld. Dit jaar  hebben we mgr. J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, bereid gevonden om  ons hierin voor te gaan en hoofdcelebrant te zijn bij de eucharistieviering. Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot  een bijzonder Heilig Jaar van de Barmhartigheid. 

Met het thema van de bedevaart  van dit jaar sluiten we dan ook aan bij het thema van het Jaar van de Barmhartigheid: "Barmhartig als de Vader". Het is deze oproep van Jezus "Wees barmhartig zoals  jullie Vader barmhartig is" (Luc. 6, 36) die we in het leven van vele heiligen  weerspiegeld zien. Ook de heilige Gerardus Majella heeft in zijn leven hiervan  getuigd en kan ons tot voorbeeld en inspiratie zijn. Voor velen is Gerardus Majella de  heilige die van harte staat bij en naast mensen, met name zij die het om welke reden dan ook niet gemakkelijk hebben en in zorgen en moeilijkheden verkeren. 

Elk jaar opnieuw wordt er uitgezien naar de jaarlijkse bedevaart in  Barger-Oosterveld. Om 10.30 uur vindt de plechtige hoogmis plaats in het kerkenbos, aansluitend is de sacramentsprocessie  en nadien is er gelegenheid tot 'Frühshoppen' op het kerkplein.

Het Gemengd  Koor en Muziekvereniging Volharding zal haar medewerking verlenen. We hopen velen van u te mogen begroeten!

Namens  de bedevaartcommissie Sint Gerardus Majellakerk, pastoor Albert Buter