Wo 13 december - Kerstviering Zieken en Ouderen

Wo 13 december - Kerstviering Zieken en Ouderen

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij de Kerstviering. Aanvang 11.00 uur in de St. Gerardus Majellakerk met medewerking van dameskoor BELCANTO. Na de viering is er een gezellig samenzijn met verzorgde kersttafel en liederen in het parochiehuis tot 13.30 uur.

Indien u niet gebracht kunt worden dan zorgen wij voor vervoer. Voor deelname aan deze kerstviering kunt u zich opgeven door middel van de uitgedeelde uitnodigingen of telefonisch bij Mieke Möhlmann, tel:0591-629094 of mob: 06-33920351 Opgave gaarne voor 8 december, ook voor vervoer.

Namens de Werkgroep Zieken en Ouderen,
Mieke Möhlmann