Wijziging datum ALV Plaatselijk Belang

In de agenda op deze website en in de Dorpskrant was melding gemaakt van de Algemene Ledenvergadering van het Plaatselijk Belang op maandag 14 november.

Door omstandigheden is de ledenvergadering verplaatst naar dinsdag 15 november om 19.30 uur in de Barnstee.