Presentatie Boek Sint Gerardus Majellakerk

Presentatie Boek Sint Gerardus Majellakerk

Dinsdag 23 juni 2015 - Zondag is het dan zover. Dan zal het boek over de Sint Gerardus Majellakerk worden gepresenteerd tijdens de bedevaart op 28 juni aanstaande in Barger-Oosterveld. De eerste officiële verkoop zal na de plechtigheid geschieden op het plein voor de kerk. Tevens is er dan gelegenheid om deel te nemen aan het traditionele ‘Frűhshoppen’, die na elke bedevaart wordt georganiseerd. De prijs van het boek bedraagt op de dag van de bedevaart € 22,50 en bij losse verkoop € 25,=.

Het boek, van 240 pagina’s en rijkelijk geïllustreerd, is samengesteld door de Oostervelders Johnny Ameln en Cor Siekman. Het geeft de bijzondere ontstaansgeschiedenis weer van deze kerk. Ze was de eerste in Nederland welke in 1906 werd toegewijd aan Sint Gerardus Majella.

Meer dan een eeuw geleden is hier ook de eerste bedevaart in Drenthe ontstaan.

Verder beschrijft het de oprichting, bedevaart en interieur. Nauwgezet en volledig, maar desondanks op vlotte, soms luchtige toon. Het biedt anekdotes en krantenartikelen en het diept bijzondere geografische en sociale aspecten uit. Ook geeft het –uiteraard– een kijkje in het ‘rijke Roomsche leven’. Iedereen met geschiedkundige of regionale belangstelling kan er heel wat wetenswaardigheden in vinden. De uitbundige illustraties ondersteunen de tekst en maken deze uitgave aantrekkelijk om van voor tot achter door te bladeren. Ook voor de lezer die wat minder geïnteresseerd is in historische details is het een boeiend naslagwerk.

Voor meer informatie: secretariaat van de kerk op dinsdag- en donderdagmorgen, Splitting 142, 7826CT Emmen. Telefoonnummer: 0591-62 24 04. E-mail: stgerardus@hetnet.nl.

Naast het secretariaat is het tevens verkrijgbaar op de volgende adressen: The Read Shop ‘Boekhandel Boelens’ te Emmermeer, The Read Shop ‘De Passage’ te Emmerhout en Warenhuis Ineke Lubbers te Barger-Oosterveld.