Oproep van historische groep Barger-Oosterveld “de Veldkers”.

Oproep van historische groep Barger-Oosterveld  “de Veldkers”.

Dinsdag 29 september 2015 - Moi, inwoners van Barger-Oosterveld. Over de historie over Barger-Oosterveld is weinig gepubliceerd en verschenen. De jonge geschiedenis van dit bijzonder dorp is de moeite waard om vast te leggen. De eerste bewoners, de ontwikkeling van het dorp, de mooie kerk en zijn bijzondere ligging zijn afwijkend met de andere dorpen in de directe omgeving. Wist u bijvoorbeeld dat Barger-Oosterveld een zanddorp is en dat de kerk de eerste Sint Gerardus Majellakerk in Nederland is. Over de kerk is afgelopen juni een rijk geïllustreerd boek verschenen.

Momenteel zijn we bezig met het onderzoek voor het schrijven van een boek over Barger-Oosterveld. Het beschrijft het ontstaan, de ontwikkeling en het dagelijks leven. Het is voor de toekomst van groot historisch belang dat informatie, welke meestal slechts in familiekring bekend is, behouden blijft. Steeds maar weer blijkt dat het gewoon vaak bij u in een oude schoenendoos op zolder ligt te wachten. De informatie kan bijvoorbeeld zijn:

Krantenartikelen, herinneringsprentjes, brieven, akten en bijzondere voorwerpen;·       
Informatie over de verschillende verenigingen;       
Foto's van families, bedrijven, en scholen;     
Plattegronden (zelf getekende) van plaatsen waar vroeger bewoning was;       
Enzovoort...

Maar de vele persoonlijke herinneringen en bijzondere gebeurtenissen zouden we graag willen optekenen. Dit zijn de verhalen die nergens zijn vastgelegd en vaak verrassende onderwerpen opleveren die in het boek een mooi plekje verdienen. U kunt uw informatie per post, e-mail of gewoon langsbrengen.

Sinds kort is er de Facebook-pagina "Veldkers Barger-Oosterveld". Hierop staan mooie, oude en historische foto's waarop kan worden gereageerd.
Een oproep aan "de oude garde" om via deze site te reageren eventueel met hulp van hun (klein)kinderen).

Momenteel wordt er gewerkt aan een website "www.develdkers.nl ". Op deze site staan gegevens over de historische groep "Barger-Oosterveld".

Veldker (s) is een schimpnaam voor de inwoners: veldbewoners d.w.z. lieden, die in het veld leven en werken

Wij zien Uw bijdrage met spanning tegemoet,

Groet'n,

Johnny Ameln, Iemenkorf 21, 7826EB Emmen, Tel.0591-622635

&

Cor Siekman, e-mail: veldkers@hotmail.nl