Nieuws van de Zonnebloem

Nieuws van de Zonnebloem

Zo schrijf je een laatste verslag van het jaar en zo zit je alweer te schrijven wat we het komende jaar op stapel hebben staan. Maar de eerste activiteiten liggen alweer achter ons bij het verschijnen van deze editie, zo waren de Zonnebloem gasten uitgenodigd bij de generale repetitie van de toneel vereniging. Ikzelf was er niet bij, maar uit betrouwbare bron kan ik u vertellen dat menigeen de broek niet droog hebben gehouden. Zo, dat is geweest, maar wat staat er allemaal op het programma?

Als eerste de feestelijke middag welke plaats gaat vinden in Melody en zet al vast maar in de agenda woensdag 16 maart. En het belooft een pracht van een middag te worden, we hebben onder contract kunnen krijgen de "Parkheemsterwichter". Natuurlijk onder het genot van een natje en droogje en een loterij met prachtige prijzen.

Ook dit jaar zullen we op de koningsmarkt staan met wederom een goed gevulde kraam, datum 7 april. Heeft u mooie prijzen, wij houden ons van harte aanbevolen.

Dan op 26 mei gaat de regio varen, en kunnen er +/- 15 gasten mee en de kosten van deze geheel verzorgde dag zal rond de € 35,-- liggen. Wilt u mee, geef u dan op want vol is vol.

En zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk ook een dagje er op uit en dit jaar gaan we op een heuse safari, de onderhandelingen zijn nog in volle gang maar dit gebeuren gaat plaats vinden op 2 juni.

Natuurlijk is er als rode draad vanaf april tot oktober de Zonnebloem loterij en net als vorige
jaren komt een gedeelte van de opbrengst naar de eigen afdeling.

Dan is er nog de regio vakantie, we zijn bezig om naar het SIVO festival te gaan en gaan we  misschien ook nog picknicken.

Zo voorlopig weer genoeg om naar uit te kijken, maar dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van onze vrijwilligers, niet alleen de activiteiten maar ook het bezoekwerk wordt met tomeloze inzet door onze groep uitgevoerd.

Wilt u zich ook gaan inzetten voor de Zonnebloem of ons financieel ondersteunen neem dan contact op met een van de onderstaande personen. 

Sandie de Leeuw, Paus Johannesstraat 25, 0591620748 of 0640121250,  sandiedeleeuw@live.nl

Gerard Franken, Vuurvlinder 21, 0591620304 of 0629030299, g.franken@ziggo.nl

Ina Bruining, de Bargies 15,  0591623716, k.batterink@hotmail.com

Rekeningnummer van de afdeling : NL85 RABO 0368473686 t.n.v. Nat. Ver. de Zonnebloem

                                                                                                      
Gerard.