Nieuwe Seniorenvereniging in Barger-Oosterveld

Nieuwe Seniorenvereniging in Barger-Oosterveld

Vrijdag 2 oktober 2015 - Gistermiddag is er in de Barnstee een extra ledenvergadering geweest van de ANBO Barger-Oosterveld. Omdat er bij de ANBO veel problemen zijn, heeft het bestuur van de afdeling Barger-Oosterveld besloten om hun functies neer te leggen en een zelfstandige seniorenvereniging te beginnen.

De opkomst gisteren op de ledenvergadering was goed. Er waren zo'n 70 leden aanwezig, die na afloop allemaal hun lidmaatschap bij de ANBO gingen opzeggen bij de ledenadministrateur.

De nieuwe vereniging, met de naam SBO e.o. (Seniorenvereniging Barger-Oosterveld en omstreken) zal officieel op 1 januari 2016 van start gaan, dat is ook de datum dat het lidmaatschap bij de ANBO afloopt. Maar onofficieel kunnen we per 1 november a.s. al beginnen. Op 22 oktober gaat het nieuwe bestuur, gistermiddag gekozen door de aanwezigen, de statuten bij de notaris tekenen. Daarbij krijgt de nieuwe vereniging ook een KvK-nummer (Kamer van Koophandel) waarmee we bij de RegioBank in ons dorp een zakelijke rekening kunnen openen.

In de provincie Drenthe zijn momenteel zo'n 20 ANBO afdelingen van plan om ook een eigen vereniging te beginnen en de ANBO vaarwel te zeggen. Om alle nieuwe verenigingen goed te begeleiden, zijn Diderik Appeldoorn en Antje Nijp een coöperatie aan het oprichten met ook daarbij de nodige statuten. De coöperatie kan er dan voor zorgen dat de nieuwe verenigingen kunnen mee doen met de collectieve ziektenkosten-verzekering, er wordt bijscholing geregeld bij de Belastingdienst voor de invullers, een centraal administratie-systeeem wordt er opgezet, waarmee de nieuwe verenigingen hun eigen boekhouding en ledenadministratie kunnen bijhouden. Maar om dit allemaal te realiseren is meer tijd nodig. Wij willen later niet tegen problemen aanlopen die voorkomen hadden kunnen worden. Daarom biedt de NBvON in Overijssel (sinds 2012 de seniorenvereniging in Overijssel) ons de genoemde pakketten aan tegen een geringe vergoeding. Hiervan kunnen de nieuwe verenigingen een jaar gebruik maken.

Het lidmaatschap bij de ANBO is voor het komende jaar € 40,00 per lid, waarvan de afdeling 10% krijgt voor activiteiten en dergelijke. Het lidmaatschap bij de nieuwe vereniging bedraagt € 30,00 en zal volledig ten goede van de vereniging komen.

Wilt u lid worden van de nieuwe seniorenvereniging SBO e.o., dan kunt u bellen met onze ledenadministratie op telefoonnummer 0591-623730 of mailen naar henkzwart@ziggo.nl voor meer informatie over het lidmaatschap. Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris op telefoonnummer 0591-853359 of mailen naar an.nijp@home.nl