Nieuwe bisschop bij Gerardus Majella bedevaart

Op  zondag 25 juni 2017 vindt weer de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart  plaats in Barger-Oosterveld. Dit jaar hebben we de kans om kennis te maken met  onze nieuwe bisschop, mgr. Ron van den Hout.

 
Hij zal voorgaan in de  Eucharistieviering. Het thema dit jaar is zijn  wapenspreuk: "In exilio spes" (In de ballingschap is er hoop). 

Om 10.30 uur vindt de plechtige hoogmis plaats in het kerkenbos, aansluitend is de sacramentsprocessie en nadien is er gelegenheid tot ontmoeting en gezellig samenzijn op het kerkplein. Het Gemengd Koor en Muziekvereniging Volharding zullen weer hun medewerking verlenen. We hopen velen van u te mogen begroeten!