Kerstmiddag senioren erg gezellig

Kerstmiddag senioren erg gezellig

Za 19 december 2015 - Donderdagmiddag 17 december jl. hadden de senioren een kerstmiddag. Dit was de laatste bijeenkomst onder de naam ANBO.

We gaan vanaf 1 januari een frisse start maken met de nieuwe vereniging! De kerstmiddag werd druk bezocht, er waren bijna 70 leden aanwezig, waaronder ook leden uit Emmen, die per 1 januari lid zijn van onze vereniging. Na ontvangst met koffie en cake werd de middag opgeluisterd met mooie accordeon muziek door het duo Wajans.

     

In de eerste pauze werden de loten voor de verloting later op de middag verkocht. Alle loten werden verkocht, waarvoor dank. In de tweede pauze was de trekking van de verloting. Voor het verloten van de prijzen was een Kerstman/vrouw aanwezig. Tiny Bos had zich voor deze gelegenheid in een Kerstmannenpak gestoken.

                                           

Er waren veel mooie prijzen te verloten, deze waren beschikbaar gesteld door de winkeliers in Barger-Oosterveld en Winkelcentrum Angelslo en door het Veenpark.

Na de verloting gingen we met elkaar kerstliedjes zingen. Het bestuur had boekjes gemaakt met daarin een aantal kerstliedjes. Onder de aanwezige leden waren ook een tiental leden van het kerkkoor. Deze leden kwamen naar voren en zongen onze kerstliedjes. De mensen in de zaal zongen allemaal mee. We denken er nu over om een eigen seniorenkoor op te richten.

               

Tegen vijf uur sloten we de middag af met een lekkere stamppottenbuffet van Slagerij Bert Stanneveld. Er waren die middag twee dames van de Barnstee die hielpen met inschenken en afruimen. Dit nam ons een heleboel werk uit handen. Barnstee, bedankt hiervoor.

Onze eerste bijeenkomst als zelfstandige vereniging is op 7 januari, de nieuwsjaarsreceptie. Deze begint 's middags om half twee. Zoals altijd gaan we dan ook de foto's van de activiteiten van het afgelopen jaar bekijken.