Feest4Daagse in Barger-Oosterveld

Feest4Daagse in Barger-Oosterveld

Velen herinneren zich vast nog wel het feest in 2005 i.v.m. het 125-jarig bestaan van ons dorp. Een geweldige week waar nog regelmatig aan teruggedacht en over gesproken wordt. Door een aantal dorpsgenoten is het idee opgevat om niet te wachten tot het volgende jubileum in 2030, maar om op kortere termijn wederom een mooi feest te organiseren.
En wel op 24, 25, 26 en 27 mei 2018.

Het wordt een feest voor en door Barger-Oostervelders van 0-110 jaar.
Noteer bovenstaande data alvast op uw kalender!

Een groep enthousiaste dorpsgenoten heeft inmiddels de handen ineen geslagen en er staan al heel wat leuke ideeën op papier.
Wat in ieder geval vast staat, is dat op donderdagavond 24 mei en vrijdagavond 25 mei de jubileumvoorstelling van de Toneelvereniging zal worden opgevoerd. Op zaterdagavond zal een bekende band optreden.

De organisatiecommissie voor deze Feest4Daagse bestaat uit: Thijs Broersen, Arjan de Groote, Maurice Jansen, Jeroen Suelmann, Thon Visser, Lizette Zwart en Mellanie Wieringa.

We houden u via de Dorpskrant en de website op de hoogte!