Dorpskrant september staat online

De dorpskrant van de maand September staat online in de rubriek Dorpskrant. Kopij voor de volgende dorpskrant graag inleveren vóór 21 november a.s. In principe publiceren we in die dorpskrant alleen verhalen, gedichten, belevenissen over Kerst en over Oud en Nieuw.

De dorpskrant komt in de twee weken tussen Sinterklaas en Kerst bij u in de brievenbus.