Dorpshuis “De Barnstee” ontvangt € 25.000,= van het Oranje Fonds

Dorpshuis “De Barnstee” ontvangt € 25.000,= van het Oranje Fonds

Stichting Sociaal Cultureel Werk Barger-Oosterveld heeft een bijdrage toegezegd gekregen van €  25.000,= van het Oranje Fonds voor de renovatie van dorpshuis "De Barnstee", waarbij onder andere het dak vervangen wordt, diverse energiebesparende maatregelen worden getroffen, de toiletgroep vernieuwd kan worden en een vaatwasmachine kan worden aangeschaft.  Als de renovatie voltooid is, kan Barger-Oosterveld met al haar verenigingen en activiteiten weer gebruik maken van een prachtig goed toegerust dorps-huis. Dat is des te meer van belang nu het dorpshuis deze zomer officieel door de gemeente Emmen aan het bestuur van de stichting SCW Barger-Oosterveld is overgedragen, het bestuur de nieuwe eigenaar is geworden. De renovatie stelt het bestuur in staat op een goed manier het dorpshuis te kunnen exploiteren, en zo de toekomst van het dorpshuis voor het dorp te verzekeren. Het bestuur van de stichting is het fonds dan ook zeer erkentelijk voor haar steun.                   

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 31 miljoen zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, de Lotto en door Vrienden en bedrijven.

Koning Willem-Alexander en koningin Màxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De bijdrage van het Oranje Fonds beschouwt het bestuur als een erkenning van het werk, dat zij voor de gemeenschap verricht: het in stand houden van een goed functionerend dorpshuis, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar activiteiten kunnen ontplooien, en in goede verstandhouding met elkaar kunnen leven. Dorpshuis "De Barnstee" blijft daarmee het kloppend hart van het dorp.