Bewegen voor iedereen

Omdat bewegen voor iedereen belangrijk is, wil ik een graag een oproep doen aan de mensen in ons dorp die er over denken om meer te gaan bewegen. Ik wil (bij voldoende deelname) een gymgroep beginnen in de Barnstee. Er is al een gymgroep voor ouderen, deze groep gymt altijd op de maandagmorgen in de Barnstee. Ik wil graag een gymgroep opstarten voor mensen van alle leeftijden, die daar behoefte aan hebben. Voor meer informatie kunt u me bellen op 62 67 63 of mailen naar info@fysio-fransen.nl.